عسل گون سایز کوچک

4,350,000 ریال

عسل های گون هانی موم با پرولین بسیار بالا و ساکارز بسیار پایین که دارند توانسته اند در این چند سال اخیر جز بهترین عسل های کشور از لحاظ تاییده آزمایشگاهی بشوند. این عسل ها از طمع و مزه بسیار عالی بهرمند هستند. این نوع عسل را برای کسانی که پزشک متخصص برای مصارف معمولی (رژیم و پوست) توصیه می‌کند پیشنهاد می‌شود.

عسل درمانی تیپ 1

14,000,000 ریال

عسل درمانی هانی موم به دلیل داشتن پرولین و پلی فنول بسیار بالا ( 5 برابر پرولین و 12 برابر پلی فنول بیشتر از حد استاندارد جهانی) یکی از بهترین و کمیاب ترین عسل ها در ایران میباشد. علت  اصلی که باعث این تفاوت بسیار این عسل با بقیه عسل ها شده است میتوان به دلیل شهد گلی دانست که زنبور از آن استفاده می‌کند

عسل چند گیاه سایز بزرگ

7,000,000 ریال

عسل چند گیاه:

عسل های چند گیاه یا چهل گیاه به عسل های گفته می‌شود که زنبور برای تهیه عسل از شهد گل های مختلفی تغذیه می‌کند. این عسل دارای خواص مفید هستند. توصيه می‌شود کسانی که دیابت دارند ( به دلیل بالاتر بودن قند عسل چهل گیاه) استفاده نشود و از عسل های گون یا درمانی استفاده شود

عسل با موم گون

18,400,000 ریال

یکی از تفاوت های عمده عسل های با موم هانی موم با بقیه عسل با موم  خودبافت بودن موم عسل است در بسیاری از کندو ها زنبورداران قاب های آماده با موم مصنوعی داخل کندو قرار می‌دهند و زنبور شروع به پر کردن موم ها می‌کند ما در این روش قاب بدون موم را داخل کندو قرار می‌دهیم و زنبور خود شروع به تولید موم می‌کند که به طبع زمان بیشتری برای تولید طول می‌کشد

عسل با موم چند گیاه

15,000,000 ریال

یکی از تفاوت های عمده عسل های با موم هانی موم با بقیه عسل با موم خودبافت بودن موم عسل است در بسیاری از کندو ها زنبورداران قاب های آماده با موم مصنوعی داخل کندو قرار می‌دهند و زنبور شروع به پر کردن موم ها می‌کند ما در این روش قاب بدون موم را داخل کندو قرار می‌دهیم و زنبور خود شروع به تولید موم می‌کند که به طبع زمان بیشتری برای تولید طول می‌کشد

عسل گون سایز بزرگ

8,700,000 ریال

عسل های گون هانی موم با پرولین بسیار بالا و ساکارز بسیار پایین که دارند توانسته اند در این چند سال اخیر جز بهترین عسل های کشور از لحاظ تاییده آزمایشگاهی بشوند. این عسل ها از طمع و مزه بسیار عالی بهرمند هستند. این نوع عسل را برای کسانی که پزشک متخصص برای مصارف معمولی (رژیم و پوست) توصیه می‌کند پیشنهاد می‌شود.